Jak pracujemy?

Home Financial Services zajmuje się obsługą rynku nieruchomości na terenie całego kraju z wykorzystaniem własnych pracowników, oraz zorganizowanej sieci ponad 200 podmiotów, współpracujących z HFS, na podstawie stałej umowy.

Od początku istnienia związani jesteśmy z kilkoma dużymi instytucjami finansowymi. Szczególne znaczenie dla HFS ma współpraca z sektorem bankowym – sporządzamy operaty szacunkowe nieruchomości i wykonujemy inne opracowania oraz czynności, które są częścią bankowych procedur kredytowych ( we wszystkich sytuacjach w których nieruchomość będzie przedmiotem zabezpieczenia kredytu )

Wykonywaliśmy prace dla:

  • banków,
  • instytucji finansowych,
  • organów administracji rządowej i samorządowej,
  • przedsiębiorstw produkcyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, motoryzacyjnych, handlowych, przemysłu energetycznego, wydobywczego, spożywczego,
  • sektora turystyczno-rekreacyjnego,
  • ogromnej liczby klientów indywidualnych

Standardy, które zostały wypracowane są stale doskonalone na bazie doświadczeń własnych oraz naszych klientów. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w segmencie nieruchomości komercyjnych jak i mieszkaniowych.

Oferujemy Państwu wysoką jakość oraz konkurencyjny poziom cen, dajemy również Państwu gwarancję krótkiego terminu wykonania wyceny w dowolnym miejscu w Polsce, czyli, oprócz wysokiego poziomu bezpieczeństwa, również sprawność procesu. Dla każdego zlecenia dobieramy odpowiedniego rzeczoznawcę lub zespół rzeczoznawców, przez co optymalizujemy termin wykonania usługi oraz jej cenę.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do prowadzonej wewnątrz firmy kontroli jakości. Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczne określenie wartości rynkowej odzwierciedlającej realną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania przy sprzedaży. Jednocześnie ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość, sprawność, terminowość i kulturę kontaktu z klientem. Wyceny sporządzamy zgodnie ze Krajowymi Zasadami Wyceny oraz  międzynarodowymi RICS i TEGoVA

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00. Telefony kontaktowe, numer faksu oraz adres konta poczty elektronicznej znajdują się w zakładce kontakt.