Kontakt

HFS spółka z o.o. spółka komandytowa
ul.Sielska 8
60-129 Poznań

Centrala: 0  618  863  600 
Fax : 0  618  863  601

info@hfs.info.pl

NIP : 779-22-17-025
Regon : 634521521

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Grochowe Łąki 6, Poznań