Usługi

Wyceny nieruchomości
Dzięki ogólnopolskiej sieci współpracujących rzeczoznawców, wykonujemy wyceny nieruchomości na terenie całego kraju. Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami naszych rzeczoznawców pozwalają nam podejmować się wyceny każdego rodzaju nieruchomości na terenie kraju.
Wyceny przedsiębiorstw
Wykonujemy wyceny przedsiębiorstwa na terenie całego kraju. Wyceniamy przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji. Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim jest ona sporządzona.
Wyceny ruchomości
Podstawowym celem wyceny środków trwałych jest oszacowanie ich wartości. Rynkowej. Wartości rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.
Wyceny wartości godziwej środków trwałych
Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Pojęcie wartości godziwej zostało wprowadzone w Ustawie o rachunkowości i często jest utożsamiana z wartością rynkową. Różnica polega na przyjęciu założenia, że wartość godziwa odpowiada faktycznej wartości za jaką dany środek możemy zbyć. Nie muszą tu zachodzić przedstawione kryteria dotyczące wartości rynkowej lecz tylko fakt za ile daną ruchomość sprzedamy.
Analizy rynku nieruchomości
Ogólnopolski zasięg świadczonych usług pozwala nam na bieżące śledzenie rynku i zmian na nim zachodzących w ujęciu ogólnokrajowym.
Nadzór bankowy nad inwestycją
Usługa Project Monitora wykorzystywana jest w procesie finansowania inwestycji z udziałem kredytu bankowego. Usługa ta jest stosunkowo nowym narzędziem wspomagającym kredytodawcę w procesie kredytowania inwestycji, a jej zakres przedstawiamy poniżej.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednym z obszarów naszej aktywności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Działamy pod marką Home Financial Services Real Estates i jesteśmy członkiem Grupy Partnerskiej Jot-Be Nieruchomości, mogącej pochwalić się 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Doradztwo inwestycyjne
Prowadzimy doradztwo inwestycyjne dla przedsiębiorców chcących inwestować na rynku nieruchomości. Nasze doświadczenie, oraz znajomość rynku nieruchomości i procesów na nim zachodzących pozwala nam wykonywać z powodzeniem usługi doradcze na terenie całego kraju.