Twój partner inwestycyjny

HFS jest firmą doradczą świadczącą z powodzeniem usługi na rynku nieruchomości Specjalizujemy się w obsłudze rynku nieruchomości – wycenach, pośrednictwie w obrocie, doradztwie inwestycyjnym i nadzorach inwestycyjnych.

Twój partner inwestycyjny

Twój partner inwestycyjny

HFS jest firmą doradczą świadczącą z powodzeniem usługi na rynku nieruchomości

Kadra

Kadra

Ogólnopolski zasięg świadczonych usług pozwala nam na bieżące śledzenie rynku i zmian na nim zachodzących w ujęciu ogólnokrajowym.

Współpracownicy

Współpracownicy

Spółka HFS wykonuje usługi na terenie całego kraju z wykorzystaniem własnych pracowników

Nasza oferta obejmuje:

 • wyceny nieruchomości (operaty szacunkowy),
 • ekspertyzy bankowo- hipoteczne wartości nieruchomości,
 • bieżący monitoring zabezpieczeń – wartość i jakość, weryfikację i aktualizację nieruchomości bądź portfeli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów,
 • wyceny mienia ruchomego,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny projektów inwestycyjnych
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • optymalizację podatku od nieruchomości
 • monitorowanie zmian na rynku nieruchomości,
 • sporządzanie raportów i analiz rynku nieruchomości,
 • analizy stawek czynszu najmu,
 • audyt  portfeli najmu,
 • analizy lokalizacji,
 • usługi związanych z rozliczaniem transzy w trakcie procesu inwestycyjnego - Project Monitoring,
 • Kontrole inwestycji deweloperskich, na potrzeby prowadzenia rachunku powierniczego.
service1_service1

Wyceny wartości godziwej środków trwałych

Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Pojęcie wartości godziwej zostało wprowadzone w Ustawie o rachunkowości i często jest utożsamiana z wartością rynkową.

service2_service2

Wyceny przedsiębiorstw

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstwa na terenie całego kraju. Wyceniamy przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji. Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim jest ona sporządzona.

service3_service3

Wyceny nieruchomości

Dzięki ogólnopolskiej sieci współpracujących rzeczoznawców, wykonujemy wyceny nieruchomości na terenie całego kraju. Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami naszych rzeczoznawców pozwalają nam podejmować się wyceny każdego rodzaju nieruchomości na terenie kraju.

service4_service4

Nadzór bankowy nad inwestycją

Usługa Project Monitora wykorzystywana jest w procesie finansowania inwestycji z udziałem kredytu bankowego. Usługa ta jest stosunkowo nowym narzędziem wspomagającym kredytodawcę w procesie kredytowania inwestycji, a jej zakres przedstawiamy poniżej.

service5_service5

Doradztwo inwestycyjne

Prowadzimy doradztwo inwestycyjne dla przedsiębiorców chcących inwestować na rynku nieruchomości. Nasze doświadczenie, oraz znajomość rynku nieruchomości i procesów na nim zachodzących pozwala nam wykonywać z powodzeniem usługi doradcze na terenie całego kraju.

service6_service6

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Jednym z obszarów naszej aktywności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Działamy pod marką HFS Nieruchomości, a nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju z wykorzystaniem kilkudziesięcioosobowego zespołu doświadczonych pośredników.

 

service7_service7

Wyceny ruchomości

Podstawowym celem wyceny środków trwałych jest oszacowanie ich wartości. Rynkowej. Wartości rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

service8_service8

Analizy rynku nieruchomości

Ogólnopolski zasięg świadczonych usług pozwala nam na bieżące śledzenie rynku i zmian na nim zachodzących w ujęciu ogólnokrajowym.